هو المحبوب

 

سلام

 

سلام که نامی از هزار نام زیبای توست.اصلا مگر تو را هم باید سلام داد؟؟؟!!!تو همیشه با منی.

 اگر گاهی فراموشت می کنم ،نه اینکه به خاطر نبودنت باشد ،تو هستی ،این منم که از خودم دور افتاده ام.این منم که چشمانم را به هرچه نور،به هرچه شادی عارفانه، به هرچه مهر و محبت ابدی بسته ام.

آشنای دیر آشنای من،خانه وجودم چندی است باران پاک و بی دریغ ندیده است .مدتی است گل های باغچه دلم به اندک آبی قناعت کرده و خود را با قطره قطره ها زنده نگه داشته است.و از تو باران می خواهدهمان باران پاک و بیدریغ و سرشار حضور.این چشمها اگر نبارند چه کنند؟؟؟؟؟؟

باشد قبول من بنده بد،من آشنایی فراموش کار و ....اما تو !!!!

چشم بگشا ،طاقت قهرت را ندارم.شانه هایت امن ترین جای زمین اند ،شانه هایت را از من دریغ نکن.

ساحل امن دریای وجودم !

کاش آنقدر عاشق بودم که لحظه لحظه های خود را بی حضور تو نمی دیدم و تو را در ذره ذره دنیا می یافتم.

 مهربان خدای بی همتایم !

 هرچند،گاه پیله فراموشی می تنم و تو را در پیچ و خم زندگی گم می کنم اما دستان تو باز پرده پیله را پاره می کند ،پروانه ام می کند و در حریم تو پروازم می دهد.

یگانه آشنای دلم !

 به من بیاموز آنجا که موج حادثه بر ریشه ام می کوبد در دامن تو بیاویزم ،خستگی هایم را به درگاه تو آورم و برای دردهایم از تو مرهم طلبم.

 ای همه آرامشم !

به من بیاموز ببینم آنچه را که باید و چشم ببندم از آنچه نشاید .به دستانم دستگیری و نوازش بیاموز و به قلبم مهربانی و عشق، و به روحم پرواز و سربلندی.

 امید گشایشم !

آنجا که تمام درها را به رویم می بندند باز هم دریچه های لطفت را برویم باز کن.

عزیز مهربانم !

مگذار که یادم برود که راه درازی است راه رسیدن به تو و این راه بلند پر از وسوسه و هراس و بی راهه.

نازنین خدای من !

اگر دورم یادم بیاور که در کنار تو وزیر سایه امن تو آرزوی روح خسته ام است و اگر نزدیکم لحظه ای وامگذارم که می ترسم هراس گذشته دورم کند..

ای مشتاق تر از من به من !

از تو دلی پرشور می خواهم برای نماندن و روحی بی هراس برای رفتن .می دانم که خواندن تو عین اجابت است.

                 

                   " و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان"

 

 

.....و کلامی چند با شما:

مرا بر ناشکیبی ام و بی پروا سخن گفتنم ببخشا یید.

که گاه ناملایمات روزگار چنان دریای دل را طوفانی می کند که جز قایقی شکسته به ساحل نمی رسد.

 

در پناه حق