هو المحبوب

 

سلام

 

 

انتخابات هم با تمام تبعات و مسایل پیرامونش گذشت.

کمتر از سه ماه به پایان دوران پر افتخار ریاست جمهوری خاتمی باقی است.و من هربار که به این موضوع فکر می کنم اشک در چشمانم حلقه می زند و قلبم فشرده می گردد.

بالاخره احمدی نژاد هم با 17میلیون رای مردم!!!!انتخاب شدو دیروز اولین کنفرانس خبری او با خبرنگاران.

نمی دانم چرا هرچه می کنم نمی توانم او را در چنین مسندی بپذیرم و حال او که خود را رجایی دیگری می خواند ولی تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟؟؟!!!!

یک بار نوشتم و دیگر بار نیز می نویسم که خداوند در قرآن مجید فرموده است:"تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء".

مردم با حضور پر شور خود حجت را بر صاحبان قدرت و مسند تمام کردند و خداوند با سپردن مسئولیتی که به قول توکلی 16 سال در پی آن بودند حجت را تمام کرد و اینک این مردم گواهند و چهار سال نیامده در راه و چشمانی منتظر و دلهایی که امید!!!!بسته اند.

امسال را با این آیه از کلام الله مجید شروع کردم "و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیرلکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون"و هربار و هر روز و هرساعت آن را با خود زمزمه می کنم و این بار هم چنین کردم که خداوند به مصالح امور داناست و ما نادانیم.

 

 

........و کلامی چند که بر دل سنگینی می کند:

گیرم که

امید از آینده و احساس از آب

باور از بهار و بهانه از بودن بگیری

با رویاهایم چه می کنی؟؟؟

گیرم که

پرسش از پرستو و پرواز از پرنده

تبسم از تولد و تکلم از تنهایی بگیری

با رویاهایم چه می کنی؟؟؟؟

گیرم که

درد از دل و دوشنبه از دیدار

سلامت از سلام و سکوت از ستاره بگیری

با رویاهایم چه می کنی؟؟؟

........

 

صبر-سکوت-ستاره

 

در پناه حق