بسم الله الحق

 سلام بر فاطمه ، بانوی آب و آیینه

 سلام بر فاطمه آن بهانه خلقت

 خدایا وقتی به حضرت زهرا فکر می کنم عاشقانه دلم براش می تپه بانویی برای هر

 چه تاریخ.  بانویی برای هر که مثل من و بانویی برای هر کسی که می خواد دلش

  مثل آسمون باشه .

 خدایا اون به من و ما یاد داد که عاشق شدن فقط یک کلمه نیست ، یک اصله ،

 یک روشه ، من می خوام از بانوی آب یاد بگیرم  .

  به من کمک کن تا شاگرد خوبی در کلاسش باشم

 الهی تولد او برکت بود ، بودنش رحمت ، و رفتنش شجاعت و عشق .

 کسی که لحظه ای از تو غافل نبود

 خدایا به من راه مثل اون شدن رو نشون بده.

 آمین

 اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها

 بعدد ما احاط به علمک.