بسم الله الحق

 

سلام

 

رسول اکرم "ص" :

دانش ، دوست مومن و حلم مددکارش و عقل راهنمایش و شکیبایی سردار لشکرش و مدارا پدرش و نیکی برادرش و نسبش آدم و شرفش تقوی و مردانگیش انفاق مال است.

 

سالروز میلاد کریمه اهل بیت ،زینب ثانی، حضرت فاطمه معصومه مبارک باد.

اگر به زیارت ایشان مشرف شدید التماس دعا

 

در پناه حق

یا علی