بسم رب الحسین

سلام

امام زین العابدین ،علی بن الحسین "ع" فرمودند:

حق جانت بر تو این است که او رادر فرمانبری خدای عزوجل بکار بری.

حق چشم این است که آن را از هرآنچه حلال نیست بپوشانی و با نگاه به "زندگی گذشتگان" پند بگیری.

حق دستت این است که آن را برچیزی که برای تو حلال نیست نگشایی.

حق نماز این است که بدانی آن همانا به پیشگاه خداوند باریافتن و تو را در حضور خدای عزوجل قرار دادن است.

حق روزه این است که بدانی خداوند متعال آن را پوششی بر چشم و گوش و شکم و دامن تو کشیده تا تو را از آتش دوزخ محفوظ نگه دارد.

حق صدقه آن است که بدانی آن پس اندازی از برای تو نزد خداوند است.

حق کسی که به تعلیم تو قیام می کند این است که او را بزرگ بشماری و از برای مجلس او احترام قائل شوی و به سخنانش خوب گوش فرادهی.

حق همسر این است که بدانی خدای عزوجل او را وسیله ی آرامش تن و روانت قرار داده است.

حق مادرت این است که بدانی او بارسنگین و جانفرسای تو را به جان خرید و تو را در بهترین جایگاه وجودش قرار داد طوری که هیچ کس این گونه عهده دار تو نگردد.و از شیره ی جانش به کام جان تو ریخت بطوری که هیچ کس چنین بخششی را ننماید.

حق برادرت این است که بدانی او پشتیبان تو ، عزت تو و نیروی توست.

حق کسی که درباره ی تو نیکی کرده این است که سپاسگزار او بوده ،به یاد نیکی او باشی.

حق مشاور این است که او را در رایی که با تو موافقت نکرد متهمش نکنی.

حق کسی که تو را نصیحت می کند این است که نسبت به او فروتنی کنی و گوش خود را به سخنش فرا دهی.

************

....یزید به امام می گوید:"ای فرزند حسین!پدرت درباره ی سلطنت با من ستیز کرد و دیدی که خداوند چه برسر او آورد!؟"

امام می فرماید:"هیچ مصیبتی در عالم ارض و یا در نفس شما واقع نمی شود مگر پیش از آنکه بروزش دهیم در کتاب موجود است.و این برخدا آسان است.لکیلا تاسوا علی مافاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم و الله لا یحب کل مختال فخور.به خاطر از دست دادن ها غمگین نشوید و به خاطر بدست آوردن ها شادمان نگردید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد."

........وای بر تو یزید!اگر می دانستی که چه کار کرده ای و درباره ی پدر و برادر و عموها و خاندانم مرتکب چه جنایتی شده ای آنچنانکه سر پردم حسین فرزند علی و فاطمه و ودیعه ی رسول الله را برسردر شهر آویخته ای به کوه ها می گریختی و شنهای بیابان را بستر خویش می ساختی و فریاد و شیونت را به آسمان می رساندی .پس چشم انتظار باش خواری و ندامت روز قیامت را که وعده گاه خلایق است."

....و اینک 1400 سال از آن روز و از آن واقعه می گذرد و این خون حسین است که در رگهی فرزندش جاری است و ندایی که هر لحظه اگر گوش جانت بسپاری  از کران تا کران می پیچد؛ "هل من ناصر ینصرنی"؛ و مگر نه اینکه هر روز عاشورا و هر زمین کربلا است و اینک منم و ما و امامی که منتظر یاری است ، مباد که ........

اللهم عجل لولیک الفرج

در پناه خدای علی

یا علی مددی