بسم رب الحسین

سلام

"و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق و هو العلی الکبیر "

                                                                                     سوره مبارکه سباء – آیه 23

امام حسین "ع" فرمودند:

"دانش ،نطفه ی بارور معرفت است ،تجربه های طولانی، فزونی عقل است ، شرافت همان پارسایی است، قانع بودن آسایش تن است، هرکه تو را دوست دارد (از پلیدی و ناپاکی) بازت می دارد ،هر که تو را دشمن دارد،(برکژی و نابکاری) وادارت می سازد."

..............

وقتی که راهی نیست

می آییم ببینیم واقعا چه می شود، چه باید کرد؟!

دور هم می نشینیم

نگاه می کنیم

و تازه می فهمیم که قدر سکوت و ...

را می دانیم

و بعد ذره ذره به یاد می آوریم

انگار که یکدیگر را ..........

نوعی هوای احتیاط و آشنا با ما

تمام اطراف آینه را گرفته است

اول به سنگ اشاره می کنیم

بعد شک به ستاره می بریم

و آخر همه ی خوابهای تشنگی

تازه با آواز آب آشنا می شویم

و درست وقتی که نوبت به گفت و گوی گریه می رسد

سکوت می کنیم.

شما چه می گویید!

من تمام شب پیش

فقط به خاطر چند سوال ساده بیدار بوده ام

من اصلا بلندی های مه گرفته را ندیده ام

کتاب سربسته ی باران را نخوانده ام

منزل ماه و سراغ ستاره نرفته ام

پس چرا این همه رو به رویای ارغوان

از خواب پروانه می پرسید:

خانه ی آخرین فصل آفتاب و آینه کجاست؟؟؟؟؟!!!!!

..........

راستش این بار امدم تا بی پرده و خودمانی بنویسم اما هرچه کردم کسی واسطه ی من و این همه واژه های مشکل نشد .گریزان از قلم از صفحه کاغذ از به بند کشیده شدن و از من........

به قول مرحوم حسین پناهی بگذارید شادی شما در صورتتان بخنددد و غم من در دلم بگرید

به قول سید علی صالحی شاید دیگر هیچ گاه نامه ای به مقصد نرسد.........

در پناه خدای علی

یا علی مددی