بسم الله الحق

 

پیامبر اکرم"ص" فرمودند:

"یا علی سبکباران اهل نجاتند و آنها که از بار گناه گرانبارند در هلاکتند."

 

"سلاما قولا من رب الرحیم"

سلام ،که کلامی از جانب خداوند رحیم است.

از طرف من به جوانان بگوئید چشم شهیدان و تبلورخونشان به شما دوخته است بپاخیزید واسلام وخود را در یابید.

                                                                              (شهید محمد ابراهیم همت(

امروز 12 فروردین روز جمهوری اسلامیه!!!نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر.جمهوری دموکراتیک اسلامی نه ،جمهوری دموکراتیک نه......جمهوری اسلامی.

حکومتی که همه در آن حق رای دارند.مردم خود بر می گزینند!!!همه را از رهبر حکومت تا رئیس جمهور، وکلایشان در مجلس و.......

وهمه از رهبر گرفته تا پائین ترین رده ها در برابر قانونی که برگرفته از اسلام است برابرند،مثل یک مساوی یک!!!!!

قانونی که وظیفه اش برقراری حکومت عدل علی است و بازگرداندن حق مستضعفین.

در این حکومت مردم نقش اول و آخر را ایفا می کنند؛مردم با رایشان نوع حکومت را تعیین می کنند.بعد رهبر انتخاب می کنند،بعد رئیس جمهور و نمایندگان مجلس راو مهمتر از همه خبرگان رهبری را.رهبر رئیس قوه قضائیه را نصب می کند و اعضای شورای نگهبان را و رئیس صدا و سیماو.......

کار اعضای شورای نگهبان تایید شرعی بودن قوانین تصویب شده و تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی ،ریاست جمهوری و از همه مهمتر خبرگان رهبری است.

همه چیز را که نباید نوشت!!!گاهی هم ما خود باید از میان کلمات و نقش ها و حرفها حقایق را بیرون بکشیم درست مثل نقد فیلم سه گانه ی ماتریکس در ایام نوروز.

باقی مطلب را خودتان پیدا کنید.......

 

*******

اما همت..!!!؟؟

"پندار ما این است که  ما مانده ایم و شهدا رفته اند،اما حقیقت آن است که زمان،ما را با خود برده است و شهدا مانده اند."
دلم می خواهد از همت بگویم
باور کن حرف هایم از پر کشیدن شاپرک تکراری تر نیست!!!
آخر می دانی !!!

 همیشه این منم که دل تنگی های شاپرک راپر از خیسی دریا می کنم و بعد،او پر می کشد ،می رود ومی رودتا با حرف های زخمی مجنون آسمانی  شود ؛

...و من تنها ترین دلتنگی آسمانم، تنها ترین آرزوی پرواز.

بی تابی شاپرک را، پرواز ملکوتی اش تسلا می دهد و دل بی قرار مرا تصور تنهایی خاکریز،آخر خاکریز از من تنها تر است.

 در این سکوت بی رنگ بی عاطفه دلم می خواهد از همت بگویم .

باور کن حرف هایم از پر کشیدن شاپرک تکراری تر نیست!!!
حرف هایم شبیه حرف های ماهی مهتاب ندیده ای است که خیسی دریا شرمگین اشک های نقره ای اویند.

 هزار بار از نیمه ی پنهان ماه عبور کرده ام.اما این بار می خواهم از اسارت ساکت این برگ ها رها شوم .

بگذار بگذریم از این شکنندگی نیلی سوزناک و بی قراریمان را فریاد بزنیم .

عیبی ندارد بگذار، این بار آسمان از رهایی بغض های کهنه مان ترک بردارد.

 مگرنه اینکه همت خاکریزش را خوب می شناسد.!!!؟؟

 بگذار پشت خاکریز ، به انتظار بنشینیم.

 آخر خاکریز از من تنها تر است و به تنهایی خاکریز سوگند!!!
همت تنهایمان نمی گذارد...

"....این سردار خیبر قلعه ی قلب مرا فتح کرده است"

                                                           "سید شهیدان اهل قلم –شهید آوینی"

"12 فروردین سالروز تولد شهید حاج محمد ابراهیم همت"

 

در پناه خدای علی

یا حق