هو المحبوب

 

سلام

.....برآنم تا  هفته را با کلامی گوهربار از یکی از معصومین علیهم السلام آغاز کنم و بعد از این نیز چنین ،ان شاء الله.باشد که معانی بلند را چراغ راه کنیم و بکار بندیم.

اگر دوستان نظری در این باره دارند و یا حدیثی خوشحال می شوم که از من دریغ نکنند.

در پناه حق

درس عزت

از امام حسین"ع"خواسته شد حدیثی را که خود از رسول خدا "ص"شنیده است نقل کند،فرمود:

رسول خدا می فرمود:

"خداوند امور شریف و عالی را دوست دارد و از امور پست و حقیر بیزار است".

خداوند عزیز است و عزت و شرف و علو را دوست دارد.و ذلت و دنائت و حقارت و پستی را زشت می شمارد.بندگان خداوند نیز بلند همتند.از میات امور"معالی"را می جویند و از سفساف می گریزند.مومنان سالکان طریق عزتند .مومن کجا و ذلت کجا؟مومن کجا و تحمل پستی و حقارت کجا؟سید الشهدا"ع"که معلم عزت و آزادگی و عظمت است از میان تعالیم متععد پیامبر درس عزت را برگزیده است.حیات حسین","ترجمان این جمله پر مغز جد بزرگوار اوست و فریاد"هیهات منا الذله"او پفسیر این حدیث نبوی،راه حسینی با این جمله پیامبر آغاز می شود.