بسم الله الحق

زاد روز بانوي آب و آيينه و آفتاب، حضرت فاطمه معصومه«س» گرامي باد.

 

شبي دارم چراغاني، شبي تابيدني امشب

دلي نيلوفري دارم ،  پري باليدني امشب

 

شبي ديگر، شبي شب تر، شبي ازروزروشن تر

شبي پرتاب و تب دارم، تبي تابيدني امشب

 

نه در خوابم، نه بيدارم، سراپاچشم ديدارم

كه مي آيد به دبدارم،  زني ناديدني امشب

 

مشام شب پرازبوي  خوش محبوبه هاي  شب

شبي شبدر، شبي شب بو، شبي بوييدني امشب

 

برايش  سفره ي  تنگ دلم  را  مي گشايم  باز

بساطي گل به گل رنگين، بساطي چيدني امشب

 

از جانب اين كوچك نيز نائب الزيارة باشيد.

التماس دعا

 

اللهم عجل لوليك الفرج