بسم رب المهدی

 

سلام....

 

امام صادق علیه السلام :

قلب را قبله ی زبانت قرار ده،زبان را به حرکت میاور مگر به اشارت قلب و موافقت عقل و رضایت ایمان؛خدا عالم به ظاهر و باطن توست....

 

....و علی انسانی ست که رنجش،رنج خانگی نیست؛

و آیا تو از آنهایی هستی که رنجش ،رنج شکم و جیب های تهی نیست و آیا تو از آنهایی هستی که رنجش از حدود خانه تا گریه ی دخترک همسایه سرک می کشد؟

و مسئولیت مگر چیست؟؟؟

جز پیوند بیرون بی حیای تو با حجب درون تو...

و درون تو مگر چیست؟؟؟

جز خدایی که نیروانای تمام بوداها و ملکوت معجزه ی همه ی مسیح ها و عصای عنایت موسی ها،کشتی بی کرانه ی نوح ها،کعبه ی کرامت ابراهیم ها،اوستای آوازهای زرتشت ها و خلق عظیم محمد(ص) ، و رنج بزرگش عدالت عجیب علی (ع) به همراه هفتصدوشصت و شش میلیون و هشتصد هزار ثانیه سکوت در مقابل قومی که حکومت را بر عدالت ترجیح می دادند.

حکومت بدون عدالت مگر چیست؟

جز الاغ بی افساری که به هر جهت می تازد و خراب می کند، و نابود می سازد و متعاقبا از پا در می آید...

رنج من رنج جهانی ست که به چشم بی چراغ آموزگاران آز بزرگ می ماند.

چشمهایمان کور که چراغ در دست بدنبال روشنائی می گردیم!

چشمهایمان کور اگر نمی بینیم خدای را در کوچه پس کوچه ها و خیابان های جهان!

زنبیل زرتشت بردوشی و تبر توحید ابراهیم بردوشی دیگر و انجیل عیسی بر زبان و سوار بر مرکب نوح،با مهربانی رسول الله (ص) و قرآن محمد(ص) در دل و عصای موسی در دستی و شمشیر عدالت علی در دستی دیگر، آبله بر پای می دود و گلو آوازهای اردیبهشتی داوود سرمی دهد و نان و عشق و گل تقسیم می کند....

 

چنان که علی (ع) می خواست تا ازاو بخواهند از من و از ما بخواهید تا ازتو و از همه بخواهیم و اگر از من نمی خواهید ،خواهش مرا به نیک نیت ببینید و برخود گران بگیرید که: " نه ابوذروار هر جا استخوان در دست وارد شو و نه سکوتت چنان سنگین باشد که،

                                                             "حقیقت ذبح شرعی مصلحت شود"

         

یک کوچه غیرت ای قلندر تا علی ماندست

شمشیر بردارد هرآنکس با علی ماندست

دیشب تمام کوچه های کوفه را گشتم

تنها علی، تنها علی، تنها علی ماندست

ای ماه تاب آهسته تر اینجا قدم بگذار

در جزر و مد چاه،یک دریا علی ماندست

از خیل مردانی که می گفتند می مانیم

انگار تنها ابن ملجم با علی ماندست

ای مرد بر تیغت مبادا خاک بنشیند

برخیز تا برخاستن یک یا علی ماندست

 

یا علی

 

اللهم عجل لولیک الفرج