بسم رب المهدی

 

امام ما جواد الائمه (ع) فرمودند:

سه چیز،بنده را به خشنودی خدا می رساند:

بسیار استغفار کردن و نرم خویی و بسیار صدقه دادن.

و سه خصلت است که در هرکه باشد،پشیمان نمی شود:

شتاب نکردن،مشورت کردن و توکل برخدا به هنگام تصمیم.

.....

سلام بر تو ای همراز خدا،ای سر خدا،ای سفیر خدا.

سلام برتو ای روشنایی خدا،ای تابش انوار خدا،ای نور درخشنده و ای بدر تابنده.

 

می خواستم تو را خورشید بنامم- از روشنایی منتشرت – دیدم که خورشید،سکه صدقه ای است که تو هر صبح از جیب شرقی ات درمی آوری،دورسر عالم می چرخانی و درصندوق مغرب می اندازی و بدین سان استواری جهان را تضمین می کنی.

می خواستم نام تو را ابر بگذارم-از شدت کرامتت-دیدم که ابر دستمالی است که تو با آن عرقهای پیشانی ات را از جیب می ستری و برپیشانی زمین های تبدار می گذاری.

می خواستم تو را آسمان بخوانم- از وسعت آبی نگاهت- دیدم که آسمان ،سجاده ی کوچکی است که تو برای عبادت مدامت زیرپا می افکنی.

می خواستم تو را اقیانوس صداکنم – از بی کرانگی ات- دیدم که اقیانوس جرعه ی آبی است که تو به لب های عطشناک زمین بخشیده ای.

می خواستم تو را نسیم لقب دهم- از لطافت و مهربانی ات- دیدم که نسیم فقط باز دم توست که در فضای قدسی فرشتگان تنفس می کنی.

به اینجا رسیدم که:

زیباترین و زیبنده ترین نام ،همان است که خدابرای تو برگزیده است ،ای کریم ترین بخشنده ی روی زمین،ای آسمانی ترین مهربانی.

ای جواد!

 

29ذی القعده سالگرد شهادت جواد الائمه،امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد.

 

اللهم عجل لولیک الفرج

یا علی