بسم رب الحسین

لایوم کیومک یا ابا عبدالله."عاشورا روز حسین "ع" است و هیچ روزی مثل روز حسین نیست."

                                             ازفرموده های امام حسن "ع" خطاب به امام حسین"ع"

سلام

 

این بیرق حسین، هنوز زمین نیفتاده..........................

 و مداح همچنان می خواند: این بیرق حسین، هنوز زمین نیفتاده . . . . .. . . 

و من به یاد همه شهدای راه آزادی.....

 و به گفته پدر طالقانی: راه خدا، راه آزادی بشر است.

مگر بیرقی که حق نگهدار آن است برزمین می افتد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و من، روزی در پی ان بیرق بودم و برای ان..... و اینک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 می بینم که درعمل، به نقاط ضعف بسیاردچارم ودراین راه بریدن جایی ندارد که اگرمی خواهی تا کربلا بیایی وشب عاشورا بگریزی شاید بهترآن باشد که نه نطق حماسی دهی ونه ازمدینه حرکت کنی.......

به گفته آوینی: شهیدان از دست نمی روند به دست می آیند.

و به فرموده دکترشریعتی:

 اکنون شهیدان مرده اند وما مرده ها زنده هستیم.شهدا سخنشان راگفتند وما کرها مخاطبشان هستیم.آنها که گستاخی آنراداشتند که- وقتی نمی توانستند زنده بمانند- مرگ راانتخاب کنند،رفتند،وما بی شرمان مانده ایم، سلهاست که مانده ایم وجا داردکه دنیا برمابخنددکه ما- مظاهرذلت وزبونی برحسین وزینب- مظاهرحیات وعزت- می گرییم، واین یک ستم دیگرتاریخ است که ما زبونان،عزاداروسوگوارآن عزیزان باشیم.

امروزشهیدان پیام خویش راباخون خود گذاشتند وروی درروی ما برروی زمین نشستند، تا نشستگان تاریخ را به قیام بخوانند.

شهادت جنگ نیست رسالت است.سلاح نیست پیام است. کلمه ای است که با خون تلفظ می شود!خیانت را نابود نمی توان کرد!اما تابش نوری است،درظلمت عام،که فضاراروشن می کند وخیانت را نشان می دهد!

جلادی، درنیمه شب، تسبیح گویان، بنام یک "امام" نزدیک می شود، مردم برای اقتدای به او یرخاسته اند تا درپی اش صف کشند.

شهید ناگهان شمع را در میان جمع بر می افروزد.

همین!

مگر مولای ما حسین از " ان الحیوه عقیده و جهاد" سخن نگفت.

چرا حسین – آن یگانه مرد تاریخ-از" یا سیوف خذینی" سخن گفت؟

 مگر نه آنکه "مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت".

 مگر حسین سید الشهدای شهیدان نیست.

کجایندآنها که هنوزندای"هل من ناصرینصرنی"رامیشنوندوعلی اصغرکوچک را بردست حسین می بینند؟ کجایند آنها که بوزینگان را بر منبر رسول خدا نمی بینند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 کجایند آنها که مروان – آن رانده رسول و خدا- رامی بینند؟

 کجایند آنها که جام شراب را در کنار سجده می بینند؟

 چرا دیگر علی را نمی بینم که حد خدا را بر برادر خلیفه جاری می کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا حسین را نمی بینیم؟

 چرا کر شده ایم و ندای زینب رانمی شنویم؟؟؟؟......

 "وما رایت الاجمیلا".این جمله پربسامدترین وبلندترین کلام تاریخ است.آیا چنین نیست؟؟؟

- "نام محفوظ"- 

   

یاعلی

اللهم عجل لولیک الفرج