بسم رب الحسین

 

خطبه هاي حضرت زينب (س) در جمع مردم كوفه :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اي اهل كوفه ! اي اهل خدعه و خيانت و خفّت !

گريه مي­كنيد؟!اشكهايتان نخشكد وناله هايتان پايان نپذيرد.مَثل شما مَثل آن زني است كه پيوسته رشته هاي خودرا به هم مي­بست وسپس ازهم مي­گسست.پيمانهاوسوگندهايتان راظرف خدعه هاوخيانت هايتان كرده ايد.چه داريد جزلاف زدن جزفخرفروختن جزكينه ورزيدن جزدروغ گفتن جزچاپلوسي كردن وجز سخن چيني دشمنان ؟!

 به سبزه­اي مي­مانيد كه برمزبله و سرگينگاه روئيده است ونقره­اي كه مقبره هاي عفن راآذين كرده است.واي بر شما كه براي قيامت خود ، چه بد توشه­اي پيش فرستاده­ايد وچه بد تداركي ديده­ايد.خشم وغضب خداوند رابرانگيخته­ايد وعذاب جاودانه­اش رابه جان خريده­ايد.گريه مي­كنيد؟!

به خداكه شايسته گريستنيد.گريه هاتان افزون باد وخنده هاتان اندك.دامان جانتان رابه ننگ وعاري آلوده كرده­ايد كه هرگز به هيچ آبي شسته نمي­شود.وچگونه پاك شود ننگ وعاركشتن فرزند آخرين پيامبرومعدن رسالت؟!كشتن سيدجوانان اهل بهشت؛كسي كه تكيه گاه جنگتان، پناهگاه جمعتان ، روشني­بخش راهتان،مرهم زخمهايتان،درمان دردهايتان،آرامش دلهايتان ومرجع اختلافهايتان بود

چه بد توشه­اي راهي قيامتتان كرديد وبارچه گناه بزرگي را بردوش گرفتيد.مرگتان بادوننگ ونفرين ونفرت برشما.دراين معامله ، سرماية هستي خود را به تاراج داديد.بريده باددستهايتان كه خشم و غضب خدا را به جان خريديد و مُهر خفّت وخواري ولعنت ودرماندگي را بر پيشاني خود ، نقش زديد.مي دانيد چه جگري از محمد مصطفي شكافتيد؟ چه پيماني ازاو شكستيد ؟چه پرده اي از او دريديد؟چه هتك حيثيتي ازاوكرديد؟وچه خوني ازاوريختيد ؟

كاري بس هولناك كرديد،آنچنان كه نزديك بودآسمان بشكافد،زمين متلاشي شود وكوهها ازهم بپاشد .مصيبتي غريب به بارآورديد.مصيبتي سخت،زشت،بغرنج،شوم وانحراف برانگيز .

 مصيبتي به عظمت زمين و آسمان . شگفت نيست اگركه آسمان دراين مصيبت،خون گريه كند.بدانيد كه عذاب آخرت ،خوار­كننده­تراست وهيچ­كس به ياري بر­نمي­خيزد .پس اين مهلتِ خدا شما را خيره وغرّه نكند چرا كه خداي عزَّوجل ازشتاب درعقاب ،منزّه است واز تأخيردرانتقام نمي­هراسد .

اِنَّ رَبَّكَ لَبِاالْمِرصاد .به يقين خدا در كمين­گاه شماست ....

اللهم عجل لولیک الفرج

یاعلی