رهایی

به نام خدا سلام وقتی بفهمی دچار توهمی، روزگارت سخت‌تر می‌شود. اینکه بدانی ادعایت زیاد است و سرمایه ات اندک، فرو می‌ریزی. دنیا مزرعه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید
بهمن 93
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
16 پست
بهمن 89
3 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
8 پست
تیر 84
14 پست
خرداد 84
13 پست