ای دل هوشیار

به نام خدا

سلام

یک لحظه سکوت!
دستم را میگذارم روی قلبم. ضرباتش را احساس میکنم. آن را تصور میکنم. در جای تاریکی برای خودش سال هاست که دارد کار می کند. مدام مچاله می شود و باز می شود.
چه می شود، اگر تصمیم بگیرد یک لحظه کار نکند؟! فکرش را می کنم، اگر دهمین ضربه ای که از الان بشمارم، همان لحظه باشد، من دیگر نخواهم بود. به همین سادگی...
و هیچ کس هم تضمین نکرده قلب من چقدر کار کند!

یک لحظه فکر می کنم، من هنوز آماده نیستم! ای دل غافل!

/ 1 نظر / 8 بازدید
میثم

س ل ا م 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 !