lمرزهای تفاوت

به نام خدا

سلام

 

یک مرزی است در زندگی 

بالاخص در روابط انسانی بین آدم ها 

به آن مرز تفاوت می گویند...

غریبه ای می آید و مرز را رد می کند ؛ متفاوت می شود از این همه آدم های دنیا ! 

آشنایی رد می کند و می شود غریبه ای...

مهم سوی رفتن هاست و دیدن این مرز ، 

اگر رد شوی ؛ 

به ندرت برگشتی هست....

/ 0 نظر / 18 بازدید