رهایی

به نام خدا

سلام

وقتی بفهمی دچار توهمی، روزگارت سخت‌تر می‌شود.

اینکه بدانی ادعایت زیاد است و سرمایه ات اندک، فرو می‌ریزی.

دنیا مزرعه است... برای بعضی پرمحصول و پر سود، برای بعضی کم محصول  و پر سودا و

برای برخی متوسط الحال.

همیشه دوست داشته‌ای بهترین‌ها مال تو باشد، اما آیا خودت بهترینی؟...

گرفتار خود بودن، چشم را کور می‌کند و گرفتار دیگری بودن هم.

باید رها بود شاید...

رهایی!

/ 1 نظر / 14 بازدید
رهگذر

البته گاهی اوقات، انسان دچار توهمِ توهم داشتن دارد.امان...