رازهای زندگی1

به نام خدا

سلام

راز راه ، رفتن است

راز رودخانه ، پل

راز آسمان، ستاره است

را زخاک ، گل

راز اشک ها ، چکیدن است

راز جوی ، آب

راز بال ها ، پریدن است

راز صبح ، آفتاب

راز های واقعی راز های برملاست

مثل روز،روشن است

راز این جهان خداست

/ 1 نظر / 17 بازدید
farhad

احسنت؛ خیلی عالی بود