مجلس پنجم

به نام خدا

سلام

 

مردی که دستهایش را باز کرد


امام تازه تکبیر گفته بودند که تیر به پاهای سعید* خورد.
ایستاده بود پیش رو و دستها را دوطرف باز کرده بود.
"به خدا قسم اگر بگذارم به حسین در نماز تیر بزنید."
حمد می خواندند که تیر به شکمش خورد.
رکوع رفته بودند که دستهایش.
سجده رفته بودند که سینه اش.
سجده دوم بود که دست دیگرش.
تشهد می خواندند که چشمهایش.
سلام میدادند که فرو افتاد....

 

 

*سعید بن عبدالله الحنفی

/ 0 نظر / 11 بازدید