آرزوهای ما

به نام خدا

سلام

عزیزم!جمله ای را که برایت می نویسم در چهل سال قبل از یکی از بزرگان دیدم. به دقت بخوان و ساعت ها در آن فکر کن و آن را بنویس و همیشه در مقابل چشمت بگذار و اگر شخص قابلی را هم دیدی به او بگو، شاید بتوانی یک نفر را از خواب گران بیدار کنی.

جمله این است:"مردم گمان می کنند که سعادت در رسیدن به آرزوهاست؛ ولی باید بدانند که رکن مهم نیک بختی آن است که انسان بداند چه چیز را باید آرزو کند."

 

 از نامه پنجاهم استاد علامه کرباسچیان 

/ 1 نظر / 14 بازدید
رهگذر

و نام آن بزرگوار؟؟؟