به نام خدا

سلام

نکند تو دست از یاد من شسته ای و مرا برای همیشه از خانه ات رانده ای....؟
نکند از من فاصله گرفته باشی؟!
نکند تو مرا روی گردان از خویش یافته ای و از چشمت افتاده ام...؟!
نکند مرا اهل غفلت دیدی و از رحمت خود اینگونه نا امیدم کردی...؟
نکند تو شنیدن دعای مرا دوست نداری؟ ...
نکند ...
می دانی این تردید ها چه می کند با بنده ات...؟!


قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی

 

پ.ن.

شمارش معکوس تا فرارسیدن بهار جان ها و رویش جوانه دل ها آغاز شده! نکند اعمال ناچیز٬ نا امیدمان کند...

"الهی ان کان صغُر فی جنب طاعتک عملی فقد کبُر فی جنب رجائک املی"

 

التماس دعا 

/ 1 نظر / 17 بازدید