مکارم خوبان!

به نام خدا

سلام

مصطفا را که امّی گویند
از آن رو نمی‌گویند که بر خط و علوم قادر نبود
یعنی از این رو امّی‌اش می‌گفتند که
خطّ و علم و حکمت او مادرزاد بود
نه مکتسب.
کسی که به روی مه رقوم نویسد
او خط نتواند نبشتن؟!
و در عالم چه باشد که او نداند
چون همه از او می‌آموزند.*

*فیه ما فیه

 

مصرع ناقص من کاش که کامل می شد    

                                     شعر در وصف تو از سوی تو نازل می شد

شعر در شأن تو شرمنده به همراهم نیست     

                                    واژه در دست من آنگونه که می خواهم نیست

 

/ 0 نظر / 14 بازدید