قهرمان...!

به نام خدا

سلام

 

مرا پیوسته و هنوز پرسشی هست که آیا در انتهای خلقت، قهرمان سربلند داستان

 
زندگی خودم خواهم بود؟!

/ 0 نظر / 17 بازدید