درد

به نام خدا

در هیچ زمانی از زندگی، قلمم آن قدر برای نوشتن الکن نبوده، مغزم پر از کلمه‌هائی است

که روی کاغذ نمی‌آیند و این برای کسی که نوشتن همیشه تسکینش بوده مثل شکنجه

است...

کاش بشود دوباره بنویسم!

/ 1 نظر / 20 بازدید
رهگذر

اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟....اوست گرفته شهر دل،من به کجا سفر برم؟... یادی از خانه و صاحبخانه(الله)، خاطرات زیادی را تداعی میکند که انسان را علاقه مند می کند تا با نوشتن، آن ها را مرور کند