مجلس دهم

به نام خدا

سلام

 

اسبی که مرد بود 


از کنار خیمه های زنان که برگشت
آمد بین کشته ها، تن صاحبش را  پیدا کرد
بو کرد
رفت طرف فرات؛
توی آب فرو رفت
و دیگر کسی اسب خونی را ندید...

 

التماس دعا

/ 0 نظر / 8 بازدید