بدون عنوان

به نام خدا

 

همه چیز عالی‌ست...


مدتها از آخرین باری که این جمله را به خودم گفتم می گذرد. حسابش قطعا از روز و ماه گذشته شاید حتی به سال برسد. دیگر نه شوق از راه رسیدن کسی هست نه دلشوره‌ی رفتنش. نه از تنهایی می ترسم، نه از تاریکی نه از این جاده بی انتها...
خودم هستم؛ 
با همین دستهای خالی 

و نگاهی که به افق های تازه دوخته شده است......

 

همین.

/ 2 نظر / 7 بازدید
رضا

قالب بسیار زیبایی را انتخاب کرده اید و گویا شما هم به خانه تکانی رو آورده اید در کل سال آینده را برایتان بسیار شیرین و زیبا آرزو دارم در پناه خداوندگار به همتا

بهار

امسال اولین سالی بود که یازده اسفند یادت رفت![لبخند] هر چی سعی کردم چیزی بگم واژه ای پیدا نکردم! سال آینده ات بهتر از مسال باشه انشالله...