نشانی

به نام خدا

سلام

 

 

من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

/ 2 نظر / 12 بازدید

دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم دوستان در پرده می گویم سخن .....................

لیلا

با دوست بگوییم که او محرم راز است...