بانوی نور

به نام خدا

سلام

بانــوی نور، مادر آیینــــه ها ! سلام
روشن ترین تبسـم نور خدا ! ســـلام
ای کوثر کبود خــدا، با سه آیــه آه !
از ما به زخم های کبود شــما، سلام
حزن غریب پنجره ها در غروب نـور
ای خواهش همیشه ی آیینه ها ســلام

ای ماه سرخ گمشده در ناکجای خاک !
بر رد پای نـور تو در ناکجـا، ســـــــلام
غمگیــن ترین پرنده ی ســیاره ی بقیـــع !
بال و پر شکستــه ی روح تو را ســلام
ای باغبان دل شده ی لاله های ســرخ
ای وارث حماســه ی کرب وبـلا ! سـلام

ای برتر از فرشته ، شبـیه خود خـــدا
از ما به روح سبز شما ، تاخــدا، سـلام
دست عنایتی به سـر حاجتم بکـــــش
چشمم هنوز مانده به دست شما...سلام!

رضا اسماعیلی

/ 1 نظر / 12 بازدید
محمد

در زمین عشقی نیست كه زمینت نزند . آسمان را دریاب آگهی رایگان http://www.9rang.com