آیین زندگی1

به نام خدا

سلام

فانی اوصیک بتقوی الله ای بنی و لزوم امره

فرزند جانم!

وصیت و سفارش من به تو:

پروای از خداست،

و پای بندی به دستورات او.

اهل معرفت معتقدند که همین دو جمله، در مسیر سلوک و سعادت، کامل ترین کلام و تمام ترین حرف است؛ پروای از خدا و پای بندی به دستورات او.

این دو کلام، دو کلید است که قفل تمام گنج های عافیت و سعادت در هر دو جهان با آن باز می شود

/ 1 نظر / 14 بازدید
میثم

س ل ا م گفته ها و شنیده ها و نصایح و پندها و وصایا چه بسیار. اما.... .................................................. 1. 8 خردادتان پساپس بسیار مبارک. 2. قالب پروانه ای تان نیز.