باورها

به نام خدا

سلام

مگر غیر این است که وقتی وجود خدا "باورمان" می شود ...


خدا یک نقطه می گذارد زیر باورمان و "یاورمان" می شود ؟!


/ 1 نظر / 16 بازدید
شیما

سلام چه گل های زیبایی