دوستی بدون عمل!

به نام خدا

سلام 

 

بچه‏ ام کوچولو بود، از من بیسکویت خواست. گفتم: امروز مى‏ خرم. وقتى به خانه برگشتم

فراموش کرده بودم. بچه دوید جلو و پرسید: بابا بیسکویت کو؟ گفتم: یادم رفت. بچه تازه به

زبان آمده بود، گفت: بابا بَده، بابا بَده. بچه را بغل کردم و گفتم: باباجان! دوستت دارم.

گفت: بیسکویت کو؟ دانستم که دوستى بدون عمل را بچه سه ساله هم قبول ندارد.

چگونه ما مى‏ گوئیم خدا و رسول و اهل بیت او را دوست داریم، ولى در عمل کوتاهى

مى‏ کنیم؟

 

درس هایی از قرآن- حاج آقا قرائتی

/ 1 نظر / 14 بازدید